Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2013

ulaska
22:42
Reposted frombluuu bluuu
ulaska
22:42
ulaska
22:42
ulaska
22:41
4043 a72b 420
Reposted fromcaligula caligula
22:41
5345 3112 420
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
ulaska
22:39
Reposted frombluuu bluuu
ulaska
22:37
4816 497d 420
może ktoś ma ochotę sprezentować mi takie cudo *.*
Reposted fromeegoistkaa eegoistkaa
ulaska
22:37
ulaska
22:37
no stress
trzeba to wszystko olać
i wszystkich
bo to inaczej nie będzie
nie da się
Reposted fromnegation negation
ulaska
22:37
Były dwie siostry: Noc i Śmierć,
Śmierć większa, a Noc mniejsza,
Noc była piękna jak sen a Śmierć,
Śmierć była jeszcze piękniejsza
— K.I. Gałczyński "Ballada o dwóch siostrach"
Reposted fromvilandra vilandra
ulaska
22:35
5087 c12d 420
Reposted fromthesmajl thesmajl
ulaska
22:35
5184 c2d6
Reposted fromlittlenicolekaa littlenicolekaa
ulaska
22:34
5242 2794 420
endless beauty
Reposted fromladyvenom ladyvenom
ulaska
22:34
5273 4a7c 420
Reposted fromladyvenom ladyvenom
ulaska
22:33
Długa jest droga do raju kochanie, więc nie przejmuj się drobiazgami. 
— Stephen King "Bezsenność"
Reposted fromczekoczeko czekoczeko
ulaska
22:33
stay weird
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
22:31
ulaska
22:31
5379 2a15 420
Reposted fromsuzaku suzaku
ulaska
22:30
Cały dzień już nie wystarcza...
Chcę spędzać z Tobą dni, noce i potem następne dni i noce ! ♥
— i tak do końca :*
Reposted fromniemajuz niemajuz
ulaska
22:29
5405 a677 420
Reposted fromiamstrong iamstrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl